Privacy Statement, Cookieverklaring en Disclaimer

Privacy Statement

Sedos, gevestigd aan Voorstraat 153 2201HT Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring; onze contactgegevens vind u onderaan de homepagina. Of u nu een relatie, medewerker of geïnteresseerde voor een nieuwbouwproject van ons bent, uw Privacy vinden we belangrijk en nemen wij serieus. Wij garanderen u dat wij uw gegevens vertrouwelijk en met de grootste zorg behandelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Emailadres
Wij verzamelen alleen gegevens die we echt nodig hebben om u goed van dienst te zijn en zo lang als de wet ons verplicht om u uw gegevens te bewaren.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens

Websites
Op onze website vind je informatie over het project. We meten het gebruik van onze website, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegeven over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Deze gegevens koppelen we aan je emailadres. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht waarvoor u belangstelling heeft.

Nieuwsbrieven
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je emailadres om nieuwsbrieven over het project toe te sturen. Wij meten het gebruik van onze website. Zo krijgen wij een inzicht in uw wensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals facebook, instagram en linkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Chat, email en telefoon
Contact via chat, e-mail webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen en kunnen we je snel van dienst zijn.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan overheidsinstellingen of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sedos verstrekt alleen uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. De bijgewerkte Privacy Statement wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens van u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij je ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Cookieverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sedos gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sedos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sedos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar richekatwijk@sedos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sedos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sedos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons  via richekatwijk@sedos.nl

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Sedos alsmede alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afgebeelde tekeningen of impressies. De impressies zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van het gebouw. De website is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

Impressies zijn gemaakt door: Van Egmond Architecten


Terug naar home

Ontwerp